Geestelijke handicaps, nader onderzoek

Product informatie

Samenvatting

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of met een chronische ziekte moeten soms tijdens een ondersteuningstraject extra onderzocht worden om de functiebeperkingen en -mogelijkheden in kaart te brengen.

Voorwaarden

  • een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking
  • of eem chronische ziekte of een vermoeden van een beperking
  • autisme of aanverwante contactstoornis
  • ontwikkelingsachterstand

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente bekijkt of een dergelijk onderzoek wenselijk is en verwijst u door.

Meenemen

  1. Alle documenten over uw beperkingen.