Geestelijk gehandicapten, ondersteuning

Product informatie

Samenvatting

Als u door ouder worden of door andere oorzaken geestelijke beperkingen heeft opgelopen, dan vallen bepaalde vanzelfsprekendheden weg. Uw geheugen werkt bijvoorbeeld niet optimaal, of u kunt zich moeilijk verstaanbaar maken. U kunt dan terugvallen op professionele begeleiding en ondersteuning. Daarnaast krijgt u voorlichting en persoonlijk advies.

Voorwaarden

  1. De gemeente draagt zorg voor de ondersteuning van mensen met geestelijke beperkingen.
  2. Als u een dergelijke handicap heeft, kunt u bij de gemeente deze ondersteuning aanvragen.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor ondersteuning in aanmerking komt en welke vorm van ondersteuning het beste bij u past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van ondersteuning voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • In welke mate heeft u ondersteuning nodig, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig kunt blijven functioneren?

Meenemen

  1. Alle documenten over uw geestelijke beperkingen.

Digitale formulieren