Gedrag bij jongeren: grensoverschrijdend, informatie voor leerkrachten

Product informatie

Samenvatting

Jongeren betrekken anderen soms in vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie of iemand pesten. Deze cursus is ontwikkeld als alternatief voor het (laten) doen van aangifte bij de politie. Tijdens de cursus wordt ingegaan op het signaleren van grensoverschrijdend gedrag en op de mogelijkheden van verwijzen naar de cursus.

Voorwaarden

De voorlichting is bedoeld voor leerlingbegeleiders, mentoren en leerkrachten uit het voortgezet onderwijs die meer informatie willen over de cursus voor jongens die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Gang van zaken

De gemeente kan u hierover informeren of doorverwijzen.

Achtergrond

Het doel van de voorlichting is om informatie te geven over de cursus voor jongeren. Er wordt ingegaan op het signaleren van grensoverschrijdend gedrag en op de mogelijkheden van verwijzen naar de cursus als alternatief voor het (laten) doen van aangifte bij de politie.