Gedenktekens plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Als u een gedenkteken bij een graf wilt (laten) plaatsen dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning gedenktekens wordt meestal, namens de nabestaanden, ingediend door een bedrijf dat gespecialiseerd is in gedenktekens of door een kunstenaar.

Voorwaarden

Afmetingen

De maximaal toegestane afmetingen voor gedenktekens zijn voor:

Eigen graven

 • liggende gedenktekens:

200 cm lang, 90 cm breed en 10 cm dik, geplaatst op een betonnen rand

 • staande steen met banden of liggende plaat:

liggende plaat: 200 cm lang, 90 cm breed en 10 cm dik

staande steen: 100 cm hoog, 90 cm breed en 10 cm dik

Algemene graven

 • schuinliggende plaat: 60 cm breed, 50 cm hoog en 5 cm dik, op standaard
 • kindergraven:

schuinliggende plaat: 50 cm breed, 40 cm hoog en 5 cm dik, op standaard

* Gedenktekens met andere afmetingen of vorm dan hierboven beschreven: ter beoordeling van het college van B&W van Leiderdorp.

Materiaal

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals:

 • natuursteen
 • metaal
 • keramiek
 • duurzame kunststof
 • verduurzaamde houtsoort

Gang van zaken

Aanvraag vergunning

De aanvraag voor een vergunning gedenkteken wordt meestal, namens de nabestaanden, aangevraagd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in gedenktekens of door een kunstenaar.

De aanvraag voor een vergunning gedenkteken moet schriftelijk ingediend worden bij:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

t.a.v. afdeling Gemeentewinkel

Postbus 35

2350 AA Leiderdorp

Bij de aanvraag moet een werktekening worden gevoegd. Op deze werktekening moet de volgende informatie vermeld staan:

 • boven-, voor- en zijaanzicht, met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen
 • de materiaalsoort en de kleur
 • de materiaalsoort van de fundering

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een vergunning tot het plaatsen van een gedenkteken bedragen:

 • voor een nieuw monument: € 63,-

 • voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument: € 25,-

Lokale regelgeving

Digitale formulieren