Gedenktekens plaatsen

Product informatie

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2021 is de vergunningsplicht om een gedenkteken te mogen plaatsen vervallen. Hiervoor in de plaats is een meldingsplicht gekomen.

De melding om een gedenkteken te plaatsen wordt meestal, namens de nabestaanden, gedaan door een bedrijf dat gespecialiseerd is in gedenktekens of door een kunstenaar.

Voorwaarden

Afmetingen

De maximaal toegestane afmetingen voor gedenktekens zijn voor:

Eigen graven

 • liggende gedenktekens:

200 cm lang, 90 cm breed en 10 cm dik, geplaatst op een betonnen rand

 • staande steen met banden of liggende plaat:

liggende plaat: 200 cm lang, 90 cm breed en 10 cm dik

staande steen: 100 cm hoog, 90 cm breed en 10 cm dik

Algemene graven

 • schuinliggende plaat: 60 cm breed, 50 cm hoog en 5 cm dik, op standaard
 • kindergraven:

schuinliggende plaat: 50 cm breed, 40 cm hoog en 5 cm dik, op standaard

* Gedenktekens met andere afmetingen of vorm dan hierboven beschreven: ter beoordeling van het college van B&W van Leiderdorp.

Materiaal

Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals:

 • natuursteen
 • metaal
 • keramiek
 • duurzame kunststof
 • verduurzaamde houtsoort

Gang van zaken

Voordat een gedenkteken geplaatst mag worden, moet hiervan melding zijn gedaan.

Dit kan via het online meldingsformulier onder Digitale formulieren, of per e-mail info@leiderdorp.nl

De melding kan gericht worden aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp, t.a.v. Serviceplein, team Burgerzaken

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Bij de melding moet een werktekening worden gevoegd/meegestuurd, met de volgende informatie:

 • boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen
 • de materiaalsoort en kleur
 • de materiaalsoort van de fundering

Kosten

Melding voor het plaatsen van een nieuw monument is kosteloos. 

Melding voor bijplaatsing of vervanging van een bestaand monument is
kosteloos.