Geboorteaangifte

Product informatie

Samenvatting

Heeft u net een baby gekregen? Is het in Nederland geboren? Geef de geboorte dan binnen 3 dagen (de dag van de geboorte telt daarbij niet mee) aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kindje is geboren. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op, waarmee de nieuwe inwoner en zijn of haar naam officieel wordt vastgelegd.

U kunt geboorteaangifte doen in het Gemeentehuis, bij het Geboorteloket in het Alrijne Ziekenhuis of digitaal via de website.

Neemt u bij de aangifte een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), een eventuele erkenningsakte en het briefje van de afdeling Verloskunde en indien van toepassing uw trouw- of partnerschapsboekje.

Gemeentehuis:

De publieksbalies burgerzaken werken uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken:

U kunt hier een afspraak maken of bel naar 071 54 58 500

Geboorteloket:

Ouders kunnen hun pasgeboren baby inschrijven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in het Alrijne ziekenhuis. Het Geboorteloket bevindt zich op afdeling verloskunde (B4/450).

Het doen van aangifte bij het geboorteloket in het ziekenhuis kan uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling verloskunde.
De openingstijden van het geboorteloket zijn maandag t/m vrijdag van 09.00-10.30 uur.

Digitaal

U kunt uw geboorteaangifte digitaal via het volgende formulier doen: Geboorteaangifte

Om digitaal geboorteaangifte te kunnen doen heeft u een schriftelijke verklaring nodig van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Let u bij het invullen van de digitale geboorteaangifte op het volgende:

 • u heeft de volledige voornamen van uw kindje(s) vermeld
 • u heeft de voornamen van uw kindje(s) juist gespeld

Na het doen van geboorteaangifte is de keuze voor de voornamen definitief en is het zonder tussenkomst van de rechter niet mogelijk om de voornamen te wijzigen.

Voorwaarden

 • De vader of moeder van het kind doet aangifte. Dit kan ook de duomoeder zijn bij een lesbische relatie.
 • U doet aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is.
 • U doet aangifte binnen 3 dagen, waarvan minimaal 2 werkdagen, na de geboorte van het kind(bij het tellen van de dagen telt de dag van de geboorte niet mee). Doet u te laat aangifte van een geboorte? Dan kunt u een boete krijgen.
Kan de vader, de moeder of de duomoeder geen aangifte doen? Dan kan aangifte worden gedaan door:
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een familielid of vriendin
 • een meerderjarige bewoner van het huis bij een thuisbevalling
 • het hoofd van het ziekenhuis, de gevangenis of een andere inrichting waar de bevalling heeft plaats gevonden
 • Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren.

Gang van zaken

Opmaken van de akte

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind is geboren, maakt een geboorteakte op. In deze akte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van het kind vermeld. Daarnaast worden de geboortedatum -tijd en -plaatsvermeld en de namen van de ouder(s).

Meenemen

 • Wilt u geboorteaangifte doen? Neem dan de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Geldig identiteitsbewijs van u en een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder (paspoort, id-kaart of vreemdelingendocument).
 • Erkenningsakte van de ongeboren vrucht of een trouwboekje (als u dat heeft)
 • Eventueel een akte van naamskeuze..
 • Schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid (bij digitale aangifte).
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand twijfelt aan de integriteit van de aangifte kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Kosten

Het aangeven van uw kind is gratis.

Wilt u een afschrift van de geboorteakte (een officiële kopie), dan kunt u deze tegen betaling van de verschuldigde leges ontvangen.

Keuze van de achternaam

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als de ouders getrouwd of geregistreerd partner zijn. Een kind van ongehuwde ouders krijgt de naam van de moeder. Wilt u de achternaam van uw kind zelf bepalen? Dan kunt u een akte van naamskeuze laten opmaken.

Voorwaarden

 • De biologische moeder moet vóór de geboorte van het kind of anders bij de geboorteaangifte persoonlijk naar het gemeentehuis komen om de akte van naamskeuze te ondertekenen.
 • Alle kinderen uit een relatie tussen man en vrouw en een relatie tussen twee mannen (geadopteerd of erkend) krijgen dezelfde achternaam als het 1e kind.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid

Aangifte levenloos geboren kindje & geboorteaangifte na overlijden kindje

Aangifte levenloos geboren kindje

Als een kindje levenloos ter wereld komt, dan kunt u een ‘akte van geboorte (levenloos)’ laten opmaken.  De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

Het is een officiële erkenning dat het kindje ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs.

U kunt ook aangifte doen van een kind dat in het verleden is geboren waarbij de draagtijd minder dan 24 weken is geweest. Voorwaarde is dat er in het verleden geen aangifte is gedaan is bij de gemeente. Als u aangifte wilt doen, neem dan contact op via telefoonnummer 071-54 58 500.

Sinds 2019 is het mogelijke om levenloos geboren kinderen op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor meer informatie zie: "Levenloos geboren kind registreren".

Geboorteaangifte na overlijden kindje

Als een kindje kort na de geboorte overlijdt, wordt er een geboorteakte opgemaakt (in de geboortegemeente) en daarna een overlijdensakte (in de overlijdensgemeente).

Digitale Formulieren

Om digitaal geboorteaangifte te kunnen doen heeft u een schriftelijke verklaring nodig van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Let u bij het invullen van de digitale geboorteaangifte op het volgende:

 • u heeft de volledige voornamen van uw kindje(s) vermeld
 • u heeft de voornamen van uw kindje(s) juist gespeld

Na het doen van geboorteaangifte is de keuze voor de voornamen definitief en is het zonder tussenkomst van de rechter niet mogelijk om de voornamen te wijzigen.

Geboorteaangifte