Festiviteiten van horeca of verenigingen, kennisgeving

Product informatie

Samenvatting

Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting? U kunt een aantal keren per jaar een fesitiviteit organiseren, met een kennisgeving aan de gemeente. Dit houdt in dat u zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluids en verlichtingsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band.

Voorwaarden

Een kennisgeving moet u minimaal 2 weken voor de festiviteit doen. De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze wordt beinvloed. U wordt daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Gang van zaken

U kunt een kennisgeving via een formulier bij de gemeente indienen. Dit formulier is bij de gemeente verkrijgbaar.

Meenemen

Ingevuld kennisgevingsformulier.

Kosten

Ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 57,50

Een melding op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 62,65

Het aanbrengen van een wijziging als bedoeld in artikel 30a, lid 2 van de Drank- en Horecawet € 62,65

Digitale formulieren