Exploitatieovereenkomst

Product informatie

Samenvatting

U kunt als bouwondernemer, woninginstelling of projectontwikkelaar met de gemeente afspraken maken over de verkoop van bouwgrond, realisatie van projecten en bouw van onder meer woningen in de koop- of huursector.

Voorwaarden

Taak van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van voorzieningen (riolering, wegen, verlichting e.d.) ofwel het bouwrijp en/of woonrijp maken van de grond.

Afspraken

Indien gewenst stelt de gemeente een exploitatieplan op en kan nadere afspraken maken over de aard, omvang en doelstelling van de te realiseren bebouwing. De gemeente legt samen met de partners de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst. De gemeentelijke kosten worden bij de verstrekking van de omgevingsververgunning vereffend, maar in overleg met de partners kunnen de gemeentelijke kosten ook op een andere wijze worden verrekend.

Gang van zaken

De procedure verschilt per project. U kunt voor informatie over de voorwaarden en de procedure het beste contact opnemen met de gemeente.

Meenemen

Wat u bij uw verzoek moet meenemen, is sterk afhankelijk van de aard van de gewenste overeenkomst. Als u al een bouwplan heeft, neemt u dat dan zeker mee.

Kosten

Voor een sexinrichting 1361,70 euro

Voor een escortbedrijf 580,60 euro

Wijziging 149,25 euro