Evenement organiseren

Product informatie

Samenvatting

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Voorwaarden

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van

 1. De openbare orde.
 2. Het voorkómen of beperken van overlast.
 3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 4. De zedelijkheid of gezondheid.
 5. De bescherming van het milieu.

Gang van zaken

 1. In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste 4 weken voordat u de vergunning gebruikt. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 8 tot 12 weken van te voren). Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie brandweer e.d. Houdt u daar rekening mee!
 2. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Meenemen

Gegevens over

 1. De geplande datum van het evenement.
 2. Het tijdstip van aanvang en de duur van het evenement.
 3. De locatie van het evenement.
 4. Het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat u verwacht.
 5. De diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek.
 6. De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.

Kosten

Een A-evenement: een laag risico evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving en geen impact op het verkeer en hulpdiensten.Het maximum aantal bezoekers is 150 en het evenement duurt maximaal twee dagdelen. Het betreft evenementen zonder versterkte geluidsproductie of wegafsluitingen. Geen kosten = melding.

Een B-evenement: een gemiddeld risico evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de directe woon- en leefomgeving, het verkeer en de hulpdiensten. Het maximum aantal bezoekers is 500 en het evenement duurt maximaal 5 dagdelen. Het evenement vindt al dan niet gedeeltelijk plaats op de openbare weg. Het evenement heeft eeen geluidsproductie van maximaal 60 dBA op de gevel van de dichtsbijzijnde woning van derden of een ander geluidsgevoelig object. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de maximale geluidsproductie tot eeen maximum van 80 dBA. € 386,35

Een C-evenement: een hoog risico evenement, waarbij sprake is van een grote impact op het woon- en leefklimaat in de gemeente en/of sprake is vban regionale gevolgen voor het verkeer en de hulpverleningsdiensten. Het evenement duurt maximaal 12 dagdelen. Het evenement vindt al dan niet gedeeltelijk plaats op de openbare weg. Het evenement heeft een geluidsproductie van maximaal 80 dBA op de gevel van de dichtsbijzijnde woning van derden of een ander geluidgevoelig object. € 800,40

Tips

Voordat u de vergunning aanvraagt, is het aan te bevelen te overleggen met de brandweer, politie en eventueel de ambulancedienst in verband met de voor het evenement benodigde voorzieningen zoals EHBO-posten, dranghekken en wegafsluitingen.

Goed Leiderdorp heeft een infographic opgesteld vol tips voor duurzame evenementen, deze is hier te vinden!