Epidemiologie

Product informatie

Samenvatting

De gemeente dient conform de wet de gezondheidszorg te bevorderen en infectieziekten te bestrijden. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die deze taak namens de gemeenten uitvoeren.

Gang van zaken

Voor informatie over epidemiologie kunt u terecht bij de GGD waarbij uw gemeente is aangesloten.