Emigratie

Product informatie

Samenvatting

Als u structureel in het buitenland gaat verblijven, dan emigreert u. U dient dit persoonlijk te melden bij de gemeente waar u nu woont. Als u terug gaat naar het land van herkomst (remigratie) kijk dan ook bij 'tips' voor de criteria van een remigratie-uitkering.

Voorwaarden

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens 1 jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente aangifte van uw vertrek te doen.

Let op! hiervoor gelden speciale voorwaarden:

 • U moet deze aangifte in persoon bij de gemeente doen.
 • Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen.

Als u de voorwaarden niet strikt na komt, kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die ook daadwerkelijk toezien op de naleving van deze regels.

Gang van zaken

 • U moet binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente in persoon aangifte van uw vertrek te doen.
 • U moet het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land aangeven.

Meenemen

Tijdens de aangifte bij de gemeente wordt u gevraagd de volgende gegevens te leveren:

 • Uw naam en geboortedatum.
 • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
 • Uw oude adres.
 • Uw nieuwe adres.
 • De datum van uw emigratie.


U dient een verklaring te ondertekenen.

Tevens dient u en alle andere bewoners die deel uitmaken van het gezin, een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Achtergrond

De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de basisregistratie persoonsgegevens (BPR) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
 • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Tips

U kunt een remigratie-uitkering krijgen als:

 • u buiten Nederland bent geboren;
 • u 18 jaar of ouder was toen u in Nederland kwam wonen en
 • in ieder geval één van uw ouders ook buiten Nederland is geboren.

Daarnaast moet u:

 • ouder zijn dan 55 jaar;
 • behoren tot de eerste generatie (u bent buiten Nederland geboren);
 • minimaal 8 jaar in Nederland wonen en
 • al minstens 1 jaar een Nederlandse uitkering hebben.

U kunt tot uiterlijk 1 januari 2025 een remigratie-uitkering aanvragen.