Emigratie

Product informatie

Samenvatting

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om online uw emigratie door te geven!

Excuses voor het ongemak.

 • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.

 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.

 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

 • Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente.

Voorwaarden

Uw emigratie kunt u online doorgeven als alle personen met een familierechtelijke band van het adres tegelijk gaan emigreren.

Woont u met meerdere personen met een familierechtelijke band op één adres en gaat niet iedereen met een familierechtelijke band met u mee? Dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is.

 • Ouders, voogden of verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar.

 • Ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen).

 • Samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen).

 • Meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen).

 • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Gang van zaken

De aangifte van emigratie moet u binnen 5 dagen vóór uw vertrek doen bij de gemeente. U kunt uw aangifte online doen.

Blijven er familieleden op het adres achter?

Dan moeten alle personen die wel vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt in dit geval dus géén online aangifte doen. U maakt online of telefonisch een afspraak voor de aangifte emigratie bij de Publieksbalie.

Vertrekken alle familieleden van hetzelfde oude woonadres?

Dan kunt u online aangifte doen via 'aangifte emigratie' (zie "formulieren").

Hoe werkt het:

 • de aangifte wordt verwerkt op de dag dat u aangifte doet. Dit is uw emigratiedatum.

 • de emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale verzekeringsbank (SVB) etc.

 • de gemeente stuurt u geen bevestiging van uw emigratie.

 • u wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI)

 • wilt u na vertrek een uittreksel met uw vertrekgegevens? Hiervoor kunt u terecht bij één van de RNI-loketten . Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Leiderdorp.

 • Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius), dan ontvangt u een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs heeft u daar nodig bij de inschrijving. U kunt in dit geval géén online aangifte doen. U maakt online of telefonisch een afspraak voor de aangifte emigratie bij de Publieksbalie.

Meenemen


Online aangifte emigratie

 • U heeft uw DigiD nodig.

Persoonlijke aangifte emigratie aan de balie

 • U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig.

Kosten

Het doorgeven van uw emigratie is gratis.

Landelijke wetten

Digitale formulieren