Eigendomsgegevens, kopie

Product informatie

Samenvatting

Als u onroerend goed verkoopt (een stuk grond of een pand) dan moet u beschikken over eigendomsgegevens zoals deze bij het Kadaster zijn vastgelegd.

Voorwaarden

Voor een rechtsgeldige overdracht van onroerende zaken heeft u een eigendomsbewijs nodig. De overdracht vindt plaats via een door de notaris opgestelde notariƫle akte. Deze akte wordt ingeschreven in het (openbare) register. Het Kadaster is bronhouder van deze authentieke gegevens.

Gang van zaken

U kunt eigendomsgegevens van onroerende zaken inzien bij het Kadaster. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de website van het Kadaster bezoeken.

Achtergrond

Eigendomsgegevens zijn gegevens waaruit blijkt dat iemand het eigendomsrecht heeft op een bepaalde zaak.

Overige informatie uit het kadaster

  1. Het kadaster houdt kadastrale kaartsystemen bij, waarin elk perceel een kadastrale aanduiding heeft.
  2. De kadastrale registers vermelden alle feiten die voor de rechtstoestand van het onroerend goed van belang zijn, bijvoorbeeld of op het onroerend goed een recht van overpad, erfpacht of een opstalrecht rust.
  3. Via de gegevens van het kadaster kunt u zien of op een gebouw of een perceel een aanschrijving van de gemeente rust.

Landelijke wetten

Digitale formulieren