Eetstoornissen, gastlessen in het onderwijs

Product informatie

Samenvatting

Veel jongeren maken zich zorgen om hun uiterlijk. Soms leiden die zorgen tot abnormaal lijnen en stoornissen in het voedingspatroon. In de gastlessen vertellen ervaringsdeskundigen (die een training hebben gevolgd om les te geven) over de achtergronden en gevolgen van eetstoornissen.

Gang van zaken

De gemeente kan u informeren over de gastlessen in het onderwijs.

Achtergrond

Eetstoornissen ontstaan vaak in de puberteit, wanneer het lichaam sterk verandert. Driekwart van de 13- tot 18-jarige meisjes probeert haar voedselinname te beperken.

Hoe eerder eetstoornissen worden onderkend, hoe groter de kans op herstel.

De gastles

De gastlessen worden gegeven door 2 ervaringsdeskundigen. Zij hebben zelf een eetstoornis en behandeling gehad. De ervaringsdeskundigen hebben een training gevolgd om les te geven. Het doel van de les is om leerlingen te informeren over de achtergronden en gevolgen van een eetstoornis.

Een gastles dient geïntegreerd te worden in een passend thema. Bijvoorbeeld over voeding, een gezond lijf. Afhankelijk van de tijd die men per klas aan eetstoornissen kan besteden, stellen wij het volgende voor:

  1. Voorbereidingsles (aan de hand van de map 'Jeugd en eetstoornissen')
  2. Gastles door een ervaringsdeskundige
  3. Verwerkingsles

De vertrouwenspersoon en andere docenten kunnen ook de gastles bijwonen.