Duurzaam bouwen

Product informatie

Samenvatting

U kunt te maken krijgen met duurzaam bouwen (dubo) als u bijvoorbeeld zelf bouwt of een nieuwbouwwoning koopt.
Dubo staat voor het bouwen via methoden en met materialen die het milieu minimaal belasten. Denk aan: zuinig gebruik van energie, grondstoffen en ruimte, landschappelijke inpassing en beperking van afval of overige effecten op het milieu.

Voorwaarden

Het Duurzaam Bouwen bestaat uit overeenkomsten, afgesloten met de ontwikkelaars van nieuwe plannen. Tot op heden wordt het Duurzaam Bouwen door gemeenten gestimuleerd door middel van het sluiten van convenanten.

Gang van zaken

De gemeente stimuleert particulieren om duurzaam te bouwen door bijvoorbeeld het stellen van eisen in een koopcontract (met of zonder mogelijke boetes).

Meenemen

Een overzicht met de methoden en/of materialen die worden gebruikt bij het duurzaam bouwen.

Achtergrond

Indien u andere duurzame bouwmaterialen en bouwmethoden wilt toepassen kunt u afwijken van de voorschriften van het Bouwbesluit. Afwijking moet worden goedgekeurd door de gemeente. Aangetoond moet worden welke milieuwinst wordt behaald door af te wijken van het Bouwbesluit. Indien niet wordt ingestemd met de afwijking, wordt de omgevingsvergunning wegens strijdigheid met het Bouwbesluit geweigerd.

Tips

Voor meer informatie kijkt u eens in het duurzaam bouwloket