Depressieve moeders en hun baby, ondersteuning

Product informatie

Samenvatting

Voor moeders die last hebben van depressieve gevoelens na de bevalling, is de zorg en verantwoordelijkheid voor een baby meestal een hele belasting. Gevoelens van tekort schieten, somberheid, zich schuldig voelen en verwarring over wat goed en slecht is, kunnen voor komen. Moeders hebben dan vaak moeite om een goede band te krijgen met hun baby.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • De ondersteuning is bedoeld voor moeders met depressieve klachten.
  • De baby mag niet ouder zijn dan tien maanden.
  • De moeder is zelf in behandeling of gaat in behandeling voor de depressieve klachten.

Gang van zaken

Kennismaking:

  • Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek met meestal beide ouders.
  • Er wordt uitleg gegeven over de ondersteuning.
  • Wanneer zij gebruik willen maken van dit aanbod worden er een aantal afspraken gemaakt voor huisbezoeken.

Achtergrond

De ondersteuning

De ondersteuning bestaat uit een aantal huisbezoeken door een preventiewerker. Deze persoon is deskundig op het gebied baby's en ouders. Hij/zij helpt de moeder met de zorg voor haar baby. Tijdens de begeleiding staat centraal dat de moeder meer plezier krijgt in het contact met haar kind.

Praktische informatie

Aanmelding voor de ondersteuning kan via de behandelaar, de huisarts of het consultatiebureau. Moeders kunnen ook zelf contact opnemen.