Depressieve klachten bij mensen van 24-55 jaar, cursus

Product informatie

Samenvatting

Iedereen voelt zich wel eens somber. Soms blijft die somberheid bestaan, lijkt alles kleurloos en is niets meer plezierig. Klachten zoals slaapproblemen, schuldgevoelens en het vermijden van contact liggen op de loer. Deze cursus is bedoeld voor mensen die last hebben van depressiviteit, voortdurende somberheid of lusteloosheid.

Voorwaarden

Deze cursus is voor mensen van 24 tot 55 jaar.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan de voorlichtingsavonden dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van de huisarts.

Achtergrond

De cursus

In de cursus krijgen deelnemers informatie over depressie en leren ze vaardigheden die kunnen helpen om de depressieve gevoelens te overwinnen. Er wordt niet uitgebreid stil gestaan bij het verleden, het is geen therapie.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is depressiviteit?
  • Een persoonlijk plan van aanpak
  • Omgaan met stress en ontspanning.
  • Het ondernemen van plezierige activiteiten
  • De invloed van gedachten op je stemming
  • Realistisch en constructief denken
  • Assertief omgaan met anderen

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een aantal methodieken zoals ontspanningsoefeningen, leren voor jezelf opkomen en leren realistisch denken.

Zelfwerkzaamheid is belangrijk voor het slagen van de cursus. De cursisten ontvangen een cursusmap met theorie en oefeningen. Het maken van de oefeningen zal per dag een half uur tot een uur in beslag nemen.