Depressieve klachten bij jongvolwassenen, cursus

Product informatie

Samenvatting

Iedereen voelt zich wel eens somber. Dat is niets bijzonders. Soms is er een duidelijke reden voor, soms kan het zo maar ontstaan. Het is belangrijk om langdurende signalen van somberheid tijdig te herkennen. In de cursus wordt deelnemers geleerd hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Voorwaarden

De cursus is voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar, die al een tijdje somber zijn.

Gang van zaken

De gemeente kan u informeren over de mogelijkheden voor het volgen van de cursus.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van de huisarts.

Achtergrond

De cursus

In de cursus krijgen de deelnemers informatie over het ontstaan van sombere (depressieve) gevoelens en leren ze hoe ze deze gevoelens kunnen overwinnen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is depressiviteit?
  • Het bijhouden van een stemmingsdagboek
  • De invloed van je gedachten op je stemming
  • Denkfouten
  • Sociale contacten
  • Conflicthantering
  • Zelf verder: waar kun je op letten?

Met behulp van oefeningen worden deelnemers getraind in het leren omgaan met sombere gevoelens. Tijdens de cursus ontvangen ze een cursusboek en een werkboek.

Zelfwerkzaamheid is belangrijk voor het slagen van de cursus. De oefeningen uit het werkboek zullen een half uur tot een uur per dag in beslag nemen.