Depressieve klachten bij allochtone vrouwen, cursus

Product informatie

Samenvatting

Als u uit het buitenland komt, heeft u vaak problemen zoals heimwee, zorgen over de familie in het thuisland of problemen met de Nederlandse taal en gewoonten. U kunt daar ziek van worden met klachten als slaap- of eetproblemen, moeheid of schuldgevoelens. Een cursus kan u helpen om beter met deze problemen en gevoelens om te gaan.

Voorwaarden

Deze cursus is bedoeld voor allochtone vrouwen die last hebben van depressiviteit, voortdurende somberheid of 'nergens meer zin in hebben'. Deze cursus is vooral bedoeld voor vrouwen boven de 35 jaar.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan de cursus dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van de huisarts.

Achtergrond

De cursus

In de cursus wordt gepraat over de klachten en problemen waar de deelnemers last van hebben. U leert wat u kunt doen om beter om te gaan met uw klachten en u zich beter kunt voelen. In de cursus wordt niet gesproken over het verleden of diepe gevoelens.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Hoe ontstaan stress en depressieve klachten?
  • Hoe doe je ontspanningsoefeningen?
  • Hoe kun je gezond omgaan met je lichaam?
  • Hoe kun je gedachten en gevoelens positief be├»nvloeden?.
  • Hoe kun je beter omgaan met andere mensen?
  • Hoe kun je problemen aanpakken

Belangrijk om te weten is dat de begeleiders een geheimhoudingsplicht hebben. Voor de deelnemers geldt de afspraak dat zij buiten de groep niet praten over de andere deelnemers.