Depressie en manie, voorlichtingsavonden

Product informatie

Samenvatting

Voor familieleden kan het meemaken van een depressieve of een manische periode van bijvoorbeeld een partner zeer ingrijpend zijn. Het roept vragen op als: Wat is er aan de hand? Wat kan er gebeuren? Kunnen medicijnen helpen? Wat kunnen wij doen? En waar kunnen wij terecht? Op de voorlichtingsavonden wordt op deze vragen ingegaan.

Voorwaarden

De voorlichtingsavonden zijn voor familieleden en vrienden die behoefte hebben aan informatie over depressie en manie.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan de voorlichtingsavonden dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Achtergrond

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op de avonden wordt door ervaren hulpverleners informatie verstrekt. Daarnaast is er steeds gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan de orde:

  • Wat is een depressie? Wat is een manie?
  • Begeleiding van (manisch) depressieve patiĆ«nten.
  • Gedwongen opname en familieverenigingen.