Depressie en dementie bij ouderen, cursus voor beroepskrachten

Product informatie

Samenvatting

Personeel van verzorgingshuizen of medewerkers van thuiszorgorganisaties krijgen in toenemende mate te maken met psychische problemen en gedragsproblemen bij ouderen. Depressiviteit, onrust, achterdochtig en afhankelijk gedrag zijn veelgevraagde thema's, waaraan één of meerdere cursusbijeenkomsten kunnen worden gewijd.

Voorwaarden

De cursus is voor beroepskrachten zoals verzorgenden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders en ziekenverzorgenden.

Gang van zaken

Met de leidinggevende van het team wordt een acquisitiegesprek gevoerd. Meestal volgt hierop een verdere inhoudelijke voorbespreking met enkele deelnemers om zo veel als mogelijk op maat te kunnen werken.

Achtergrond

De cursus

De cursisten vergroten hun kennis over depressiviteit en dementie bij ouderen en kunnen hier na de cursus beter mee omgaan. Aan de orde komen: vroegtijdige onderkenning, interveniëring en houdingsaspecten in de omgang met deze groep ouderen. Naast informatie overdracht wordt er gewerkt met video en rollenspelen.

Praktische informatie

De cursus wordt in-company aangeboden aan verzorgingshuizen en medewerkers van thuiszorgorganisaties. Data, duur, tijden en groepsgrootte worden in overleg met de cursusleider vastgesteld.