Dementie, voorlichtingsavonden

Product informatie

Samenvatting

Dementie is een ingrijpend proces voor familie en vrienden. Je wordt geconfronteerd met vragen en onzekerheden: Wat is er aan de hand? Hoe kunnen we het beste omgaan met de dementerende? Welke hulp is er en waar kunnen wij terecht met onze vragen en zorgen? Hiervoor worden voorlichtingsavonden georganiseerd voor alle betrokkenen.

Voorwaarden

De voorlichtingsavonden zijn bedoeld voor familieleden, vrienden en mantelzorgers die behoefte hebben aan informatie over dementie.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan de voorlichtingsavonden dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.