Dementerende ouderen, dagopvang

Product informatie

Samenvatting

Dementerende ouderen die verzorging en verpleging nodig hebben en kunnen soms baat hebben bij dagopvang. In groepsverband worden allerlei activiteiten ondernomen.

Voorwaarden

 • Gevorderde dementie, waardoor men niet meer zelfstandig kan functioneren.
 • Ouderen moeten al in een verzorgingstehuis wonen.
 • Volgens prognose baat hebbend bij de groepsopvang.
 • Deelnemer moet passen binnen de samenstelling van de groep.
 • Structuur en begeleiding nodig hebben.

Gang van zaken

 1. neemt contact op met de gemeente.
 2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
 3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor dagopvang in aanmerking komt en welke vorm van dagopvang het beste bij u past.
 4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van dagopvang voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

 • Hoe kunt u zelfstandig uw dag zinvol besteden, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
 • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig een zinvolle dagopvang heeft?

Meenemen

 1. Alle documenten over uw aandoening.

Digitale formulieren