Dagbesteding voor mensen met geestelijke problemen

Product informatie

Samenvatting

Heeft u last van psychiatrische en/of psychosociale problematiek? Wilt u begeleiding en/of ondersteuning op het terrein van dagbesteding? Deze hulp wordt op maat gesneden geboden om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Voorwaarden

  1. De gemeente helpt mensen met een geestelijke problemen of beperkingen aan een zinvolle dagbesteding. Te denken valt aan het werken op een kinderboerderij, vrijwilligerswerk of mantelzorg.
  2. Kunt u onder bepaalde voorwaarden betaald werk te verrichten, dan probeert de gemeente onder die voorwaarden betaald werk voor u te vinden.

Gang van zaken

  1. U neemt contact op met de gemeente.
  2. De gemeente regelt een gesprek met u waarin uw situatie in kaart wordt gebracht.
  3. Aan de hand van uw situatie bekijkt de gemeente of u voor dagbesteding in aanmerking komt en welke vorm van dagbesteding het beste bij u past.
  4. De gemeente zal daarna proberen de juiste vorm van dagbesteding voor u te realiseren.

Tijdens het gesprek let de gemeente op de volgende zaken:

  • Hoe kunt u zelfstandig uw dag zinvol besteden, eventueel met aanvullende hulpmiddelen?
  • Wat kunnen de mensen in uw omgeving (familie, vrienden, buren en mantelzorgers) in bijdragen, zodat u eventueel toch nog zelfstandig een zinvolle dagbesteding heeft?

Meenemen

  1. Alle documenten die u heeft over uw psychische problemen.

Digitale formulieren