Collectevergunning

Product informatie

Samenvatting

1. U bent inwoner:

Weet wie er bij u voor de deur staat!
In dit schema leest u welk goed doel er collecteert en wanneer.
Wanneer u wordt benaderd door een geldinzamelaar, check dan of deze een deugdelijk legitimatiebewijs bij zich draagt van de collecterende organisatie. De gemeente verleent een vergunning om huis-aan-huis te mogen collecteren of te werven, dat staat in de APV van Leiderdorp. Een landelijke vergunning bestaat niet.

2. U bent wilt een collecte/werving/inzameling organiseren

Als u voor een goed doel een huis-aan-huis collecte wilt organiseren of een inzameling van goederen wilt houden, moet u hiervoor bij de gemeente een vergunning aanvragen.

Alle instanties die op het landelijk collecterooster staan van het Centraal Bureau Fondsenwerving hebben geen gemeentelijke vergunning nodig in Leiderdorp.
In de tabjes vindt u meer informatie over het organiseren van een collecte/werving/inzameling.

Voorwaarden

U moet aantonen dat het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel wordt besteed.

De gemeente hanteert een collecteplan, zodat enige spreiding in de collecte-activiteiten plaatsvindt. Dit kan betekenen dat u in bepaalde maanden niet kunt collecteren.

U moet uw aanvraag tenminste 4 weken van te voren indienen.

Gang van zaken

De gemeente Leiderdorp geeft in principe alleen collectevergunningen af in de vrije perioden van het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Dit collecterooster vindt u op de site van het CBF, te weten www.CBF.nl

Bij het beoordelen van uw aanvraag bekijkt de gemeente of de gevraagde periode past in het collecteplan. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Meenemen

U dient de vergunning schriftelijk aan te vragen onder vermelding van:

  1. De naam van de organisatie die de collecte gaat organiseren.
  2. Het doel waaraan de opbrengst zal worden besteed.

Kosten

voor één dag € 41,15

meerdere dagen € 62,05

Achtergrond

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) onderzoekt of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit bureau geeft zogenoemde steunwaardigheidsverklaringen af.

Tips

Kijk vooraf bij de gemeente het collecteplan in en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Collecterooster

Als u de situatie niet vertrouwd neem direct contact op met de politie via 0900-8844.

Digitale formulieren