Chronische ziekte: ermee leren leven, cursus

Product informatie

Samenvatting

Een chronische ziekte kan het leven ingrijpend veranderen, zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal gebied. Niet langer kunnen doen wat voorheen vanzelfsprekend was, bang zijn tekort te schieten ten opzichte van partner, familie of vrienden, boosheid en verdriet over de klachten en beperkingen. De cursus is voor mensen met een chronische ziekte die willen leren hoe ze zelf hun stemming kunnen verbeteren.

Voorwaarden

Iedere deelnemer krijgt vooraf een kennismakingsgesprek met de cursusleiders.

Gang van zaken

  1. Wilt u deelnemen aan de cursus dan kunt u contact opnemen uw zorgverzekeraar.
  2. Uw verzekeraar geeft aan of de kosten worden vergoed en bij welke instantie u terecht kunt.

Meenemen

  1. Een verwijsbrief van de huisarts.

Achtergrond

De cursus

De cursus is geen gespreksgroep of psychotherapie. Er wordt niet uitgebreid stil gestaan bij het verleden. De deelnemers leren vaardigheden waarmee ze hun stemming kunnen verbeteren.

In de cursus komt het volgende aan de orde:

  • De ziekte als bron van stress
  • De invloed van gedachten op je stemming
  • Verkennen van de eigen mogelijkheden (wat kan nog wél?)
  • Energiebeheer (de eigen grenzen kennen, prioriteiten stellen)
  • Constructief denken
  • Omgaan met onbegrip
  • Omgaan met afhankelijkheid (steun kunnen vragen)

Zelfwerkzaamheid is belangrijk voor het slagen van de cursus. De cursisten ontvangen een cursusmap met theorie en oefeningen. Het maken van de oefeningen zal per dag 0,5 half uur tot 1 uur in beslag nemen.