Caravan parkeren op openbare weg

Product informatie

Samenvatting

U mag uw caravan of camper niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg laten staan. Ook aanhangwagens, vouwwagens en dergelijke mogen niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan.

Voorwaarden

Bij de gemeente kunt u ontheffing vragen van het verbod. De gemeente verleent een dergelijke ontheffing slechts onder zeer bijzondere omstandigheden. Als voorwaarden gelden onder andere dat het niet teveel parkeerruimte kost en dat het straatbeeld niet nadelig wordt beïnvloed.

Gang van zaken

Vraag de ontheffing minimaal drie weken van te voren aan.

Meenemen

Vraag de ontheffing schriftelijk aan onder vermelding van

  1. Uw naam en adres.
  2. De reden van de ontheffing.
  3. Een omschrijving of een afbeelding van uw voertuig.
  4. De periode waarover u ontheffing aanvraagt.

Kosten

Afhankelijk van tijdsduur van plaatsing

26,40 euro - 72, 45 euro

Tips

Overleg met omwonenden. Het komt de relatie met uw buren ten goede indien zij van uw aanvraag op de hoogte zijn. Als de gemeente klachten ontvangt, is dat in de toekomst mogelijk een reden om een ontheffing te weigeren.