Buurtfeesten, braderieën en kleine festiviteiten

Product informatie

Samenvatting

U wilt een feest op of aan de weg organiseren, zoals een braderie, barbecue, spelletjes of muziekfestijn? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de burgemeester nodig.

Voorwaarden

  1. Een vergunning is nodig in verband met de bescherming van de openbare orde en veiligheid.
  2. Ook wanneer het een besloten evenement is op een normaliter voor het publiek toegankelijke plaats, dient u een vergunning aan te vragen.
  3. Wanneer sprake is van enige hinder voor anderen -bijvoorbeeld bij het afzetten van een deel van de openbare weg- kan de gemeente specifieke voorwaarden aan de vergunning koppelen.

4. Indien u geen entreeprijs heft, er minder dan 200 personen aanwezig zijn en er geen wegen hoeven worden afgesloten, kunt u volstaan met een melding.

Gang van zaken

U dient de vergunning of melding schriftelijk en tenminste drie weken van te voren aan te vragen/door te geven. De gemeente Leiderdorp heeft hiervoor een standaardaanvraagformulier beschikbaar.

Meenemen

Op het standaardformulier staat aangegeven wat u moet invullen en meesturen.

Wilt u muziek ten gehore brengen en/of alcoholische dranken verstrekken, dan dient u hiervoor een afzonderlijke vergunning of ontheffing aan te vragen. Houdt u dan rekening met een langere behandeltijd!

Kosten

Voor een klein evenement, buurtfeest of straatbarbecue tot 200 personen, kunt u volstaan met het doen van een melding.

U dient hiervoor wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Voor grotere evenementen geldt:

€ 351,75 of € 728,60. Een en ander is afhankelijk van de grootte, risico's en impact op de woon- en leefomgeving

€ 54,30 voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak alcoholische dranken

Tips

Indien van toepassing, is het aan te raden om voorafgaand aan de vergunningaanvraag overleg te hebben met de politie en eventueel de ambulancedienst.

Digitale formulieren