Burgerlijke stand, afschrift

Product informatie

Samenvatting

Voor onder meer een huwelijk of geregistreerd partnerschap, naturalisatie of naamswijziging heeft u schriftelijke documenten nodig. Enkele rechtsfeiten in uw leven (geboorte, huwelijk, overlijden) worden door de gemeente vastgelegd. Soms heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of anders een uittreksel (beperkte inhoud) nodig.

Voorwaarden

Van belang is dat u bij de aanvraag aangeeft waarvoor u het uittreksel/afschrift (in vervolg van deze tekst beiden aangeduid met: uittreksel) nodig heeft. Er zijn namelijk verschillende soorten uittreksels die voor verschillende doeleinden bedoeld zijn.

Gang van zaken

U kunt een uittreksel van het geboorte-, overlijdens- of huwelijksregister digitaal aanvragen. Het is daarnaast mogelijk een uittreksel persoonlijk op te halen bij de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk heeft plaats gevonden. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen om dit voor u te doen. Een vierde mogelijkheid is het uittreksel schriftelijk aan te vragen.

Online aanvragen

Hiervoor moet u inloggen met DigiD en betalen met iDeal. Het uittreksel wordt vervolgens per post naar u opgestuurd.

Persoonlijk afhalen

U kunt zelf op vertoon van een geldig legitimatiebewijs het uittreksel van het geboorte-, overlijdens- of huwelijksregisteruittrekse ophalen bij het loket Burgerzaken van de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk heeft plaats gevonden. Het uittreksel is klaar terwijl u wacht. Hiervoor moet u wel een afspraak maken.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u een uittreksel af te halen bij de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk heeft plaats gevonden. De gemachtigde moet meerderjarig zijn. Het uittreksel is klaar terwijl uw gemachtigde wacht.

Schriftelijke aanvraag

De aanvraag kunt u richten aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk heeft plaats gevonden.

Meenemen

Persoonlijk afhalen

  1. Geldig legitimatiebewijs.

Machtigen

  1. Een brief waarin u de reden van uw aanvraag weergeeft en waarin u toestemming geeft aan de gemachtigde om voor u een uittreksel van geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden uit het register van de Burgerlijke Stand af te halen. Deze brief dient door u en de gemachtigde ondertekend te zijn.
  2. Geldige legitimatiebewijzen van u en van de gemachtigde.

Schriftelijke aanvraag

  1. Een door u ondertekende aanvraag met de reden waarom u het uittreksel uit één van de bedoelde registers nodig heeft.
  2. Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

Kosten

Uittreksel/afschrift burgerlijke stand € 14,00

Achtergrond

Een uittreksel van bijvoorbeeld het geboorteregister wordt vaak verward met een afschrift basisregistratie personen (BRP).

Tips

Voor internationaal gebruik is het mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat op een speciaal formulier wordt afgegeven en dat in meerdere talen is opgesteld.