Buitenschoolse opvang

Product informatie

Samenvatting

Jongeren die naar school gaan kunnen buiten de schooltijden opvang krijgen. Deze buitenschoolse opvang vindt in de regel plaats op doordeweekse dagen na schooltijd. Soms is ook op andere tijden opvang mogelijk.

Voorwaarden

De bijdragen van de overheid in de buitenschoolse opvang zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

U komt in aanmerking voor een bijdrage indien u als ouder:

  1. beiden het werk combineert met de verzorging van uw kind (dit geldt ook voor zelfstandigen).
  2. een (re)integratietraject volgt én bijstand heeft, of een uitkering IOAW of IOAZ of een uitkering Algemene nabestaandenwet heeft.
  3. een (re)integratietraject via de gemeente volgt én u geregistreerd staat als niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.
  4. als u inburgeringsplichtig bent (oudkomers en nieuwkomers).
  5. jonger bent dan 18 jaar, bijstand heeft én een opleiding volgt.
  6. student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos.

U behoort ook tot de doelgroep die recht heeft op een bijdrage in de kosten van buitenschoolse opvang als u een (re)integratietraject volgt én een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of Wajong) of WW-uitkering heeft. In dat geval betaalt het UWV mee in de kosten van kinderopvang.

Gang van zaken

  • U zoekt een organisatie die buitenschoolse opvang biedt en schrijft u uw kind in. De schoolleiding kan u hierbij helpen.
  • U vraagt de bruto voor opvang van uw kind.
  • U gaat naar de belastingdienst, afdeling Toeslagen. Hier kunt u de kosten uitrekenen in een rekenvoorbeeld. U heeft hierbij uw loongegevens nodig en die van uw partner. Hieruit volgt een inkomensafhankelijk totaalbedrag. Dit formulier stuurt u (digitaal) naar de belastingdienst.