Briefadres

Product informatie

Samenvatting

Wilt of kunt u uw post niet op uw verblijfsadres ontvangen dan kunt u onder bepaalde omstandigheden bij de gemeente een briefadres aanvragen. Uw huidig verblijfadres blijft hiermee vertrouwelijke informatie die niet door derden opvraagbaar is. Onder bepaalde omstandigheden kan dit voor u wenselijk zijn.

Voorwaarden

Er zijn verschillende redenen waarom burgers hun post liever niet op het eigen adres maar bij familie of vrienden willen ontvangen. In principe schrijft de gemeente u in op het adres waar u woont of bent gevestigd. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente u op een briefadres inschrijven. Daartoe dient u bij de gemeente een schriftelijk verzoek in te dienen.

Een briefadres is nuttig als u voor langere tijd geen post kunt of wilt ontvangen op uw verblijfsadres. Bijvoorbeeld, als u zeevarend bent, voor enige tijd verblijft in het buitenland of in een:

  1. Verpleegtehuis.
  2. Ziekenhuis.
  3. Strafinrichting.
  4. Afkickcentrum.
  5. Psychiatrische inrichting.

Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en dus geen postbus.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een briefadres aanvragen. U moet wel zelf de adreswijziging bij de PostNL melden voor de juiste postbezorging.

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze er voor zorgt dat de post u bereikt.
  3. Kopie legitimatie hoofdbewoner.

Tips

Maakt u gebruik van een briefadres en krijgt u uw post maar mondjesmaat of in het geheel niet? Het is wellicht goed te weten dat de hoofdbewoner van het (brief)adres de verplichting op zich heeft genomen u de post te bezorgen. U kunt hem of haar hierop dus aanspreken.

Landelijke wetten