Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken, toestemming

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.

Voorwaarden

Bij tijdelijke bouwwerken kan worden gedacht aan:

  1. Bouwketen (bij verbouwingen).
  2. Grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen).
  3. Noodwoningen en kantoorruimtes (portocabines).

Gang van zaken

Indien u een tijdelijk bouwwerk gaat gebruiken, neem dan eerst contact op met de brandweer. Deze kan de procedure en de randvoorwaarden toelichten.

Meenemen

  1. Situatieschets.
  2. Plattegrond met daarin de voorgestelde brandveiligheidsmaatregelen.
  3. Verklaring over het aantal mensen dat in het tijdelijke bouwwerk zal verblijven.

Kosten

De hoogte van de tarieven zijn afhankelijk van het gebruiksoppervlak. Terug te vinden in de Legesverordening van de Gemeente Leiderdorp.

Achtergrond

De bouwverordening geeft richtlijnen voor de noodzakelijke brandveiligheid van bestaande bouwwerken. Voor tijdelijke bouwwerken is de brandbeveiligingsverordening van toepassing. De brandweer geeft hierover adviezen aan betrokkenen en controleert op de naleving ervan. De brandweer is gerechtigd de activiteiten te staken indien u niet voldoet aan de in de verordening gestelde eisen.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren