Brandveiligheid, omgevingsvergunning of gebruiksmelding

Product informatie

Samenvatting

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school of instelling? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De gemeente stelt hiervoor een omgevingsvergunning op. Het kan zijn dat u het gebruik slechts hoeft te melden.

Voorwaarden

U moet een omgevingsvergunning voor het gebruik aanvragen als u:

 • (Bedrijfs)activiteiten start in een daarvoor bestemd gebouw.
 • Een omgevingsvergunning aanvraagt voor de wijziging van uw (bedrijfs)inrichting. Het gebruik van het bedrijf wordt bij uw vergunningsaanvraag meegenomen.
 • Uw (bedrijfs)activiteiten wijzigt.

Verder bent u omgevingsvergunningplichtig indien u:

 • aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels);
 • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen);

Gebruiksmelding

Bij sommige gebouwen waar voorheen een gebruiksvergunning moest worden aangevraagd kan nu worden volstaan met het doen van een melding. Voor de meeste gebouwen waar meer dan 50 personen in verblijven (en waar niet in wordt geslapen) is dit het geval.

 • u moet wel dezelfde documenten overleggen als bij de vergunning
 • u hoeft geen leges te betalen
 • u hoeft maar 4 weken te wachten voordat u het pand kunt gebruiken

Gang van zaken

U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 1. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u dat via deze module een melding aan de gemeente doen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 2. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 3. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 4. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 5. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

Het is ook mogelijk de vergunning via een formulier van de gemeente aan te vragen.

procedure

Hier is de uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing. Voor deze procedure geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlenging van 6 weken.

 1. Tijdens deze procedure zal de vergunning eerst 6 weken in ontwerp ter inzage worden gelegd.
 2. U, maar ook anderen, hebben dan de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken bij het bevoegd gezag.
 3. De meningen worden meegenomen in de definitieve vergunning, waar vervolgens weer beroep bij de bestuursrechter tegen open staat.

De gebruiksmelding moet u 4 weken voor in gebruikname indienen.

Meenemen

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Kosten

Gebruiksvergunning € 332,57

Achtergrond

De overheid heeft als taak de brandveiligheid van bouwwerken te bewaken. Naast brandveilig bouwen is een brandveilig gebruik van belang. De omgevingsvergunning is hierbij het belangrijkste instrument.

Tips

U blijft verantwoordelijk

Houd er rekening mee dat u zelf altijd verantwoordelijk blijft voor de brandveiligheid van uw inrichting. Bij schade zal de verzekering meewegen of u al dan niet een omgevingsvergunning heeft. U kunt zich niet beroepen op het feit dat de brandweer nog geen contact met u had opgenomen.

Vooroverleg

Het is aan te raden eerst met de gemeente contact op te nemen, voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Zo kunt u uw aanvraag kansrijker maken door uw wensen met de vakspecialisten van de gemeente af te stemmen.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren