Brandveiligheid, advies

Product informatie

Samenvatting

Weet u niet zeker of uw woning of pand brandveilig genoeg is? U kunt bij de gemeente advies aanvragen.

Voorwaarden

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieuactiviteiten bekijkt de gemeente in overleg met de brandweer of voldoende aandacht is besteed aan de brandveiligheidsaspecten. Het advies van de brandweer over brandveiligheid is dus automatisch gekoppeld aan de beoordeling van de aanvraag. U hoeft na het aanvragen van een omgevingsvergunning dus niet apart advies aan de brandweer of gemeente te vragen.

In alle andere gevallen kunt u wel zelf brandveiligheidsadviezen vragen aan de brandweer.

Gang van zaken

Neemt u contact op met de gemeente om te overleggen welk advies voor u wenselijk is.

Meenemen

De informatie die de brandweer nodig heeft om te kunnen adviseren is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Overleg eerst met de gemeente hierover.

Kosten

221,75 euro

Achtergrond

De overheid heeft als taak de brandveiligheid van bouwwerken te bewaken. Naast brandveilig bouwen is een brandveilig gebruik van belang. De omgevingsvergunning is hierbij het belangrijkste instrument. De meeste gemeenten hebben een brandbeveiligingsverordening.

Tips

Bij schadeclaims letten verzekeringsmaatschappijen op de getroffen voorzorgsmaatregelen. Indien u op basis van het advies van de gemeente of brandweer de juiste maatregelen heeft getroffen, zal uw eventuele claim waarschijnlijk niet worden afgewezen.

Lokale regelgeving

Digitale formulieren