Brandbeheersing, aanvalsplan

Product informatie

Samenvatting

Als verantwoordelijke van een groot bedrijf of inrichting bent u verplicht om de brandweer een aanvalsplan te laten opstellen. Dit houdt in dat de inrichting geheel in kaart wordt gebracht. Aan de hand van deze kaart en de beschrijving van de inrichting is de brandweer in staat bij branden en calamiteiten effectieve hulpverlening te bieden.

Voorwaarden

Veel grote bedrijven en instellingen zijn verplicht om een aanvalsplan te laten opstellen.

Bij risicovolle bedrijven en inrichtingen (industrie├źn, ziekenhuizen e.d.) wordt een zeer uitgebreid aanvalsplan gemaakt. Dit staat bekend als een rampbestrijdingsplan.

In het algemeen let de brandweer op:

  1. Plaatsing van gevaarlijke stoffen.
  2. Installaties.
  3. Vluchtwegen.
  4. Brandwerende deuren e.d.

Gang van zaken

In de regel neemt de brandweer contact met u op. Zodra u uw bedrijfsinrichting in belangrijke mate heeft gewijzigd, moet u dit melden aan de brandweer, zodat het aanvalsplan kan worden bijgesteld.

Het opstellen van een aanvalsplan wordt veelal gecombineerd met de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Meenemen

De gemeente geeft aan welke informatie voorhanden moet zijn. In ieder geval dient u te beschikken over:

  1. Een bouwplan.
  2. Een plattegrond van alle verdiepingen.
  3. Een bouwvergunning of omgevingsvergunning (indien verstrekt).
  4. Een gebruiksvergunning of omgevingsvergunning (indien verstrekt).

N.B. vanaf 1 oktober 2010 zijn de bouw- en gebruiksvergunning opgegaan in de omgevingsvergunning.