Bouwwerk, voltooiingsverklaring/gereedmelding

Product informatie

Samenvatting

Zodra uw bouwwerk is afgebouwd of uw verbouwing is afgerond en klaar is voor ingebruikneming dient u dit te melden bij de gemeente.

Voorwaarden

Als u voor de bouw van een bouwwerk een omgevingsvergunning heeft, moet u bouwen conform de eisen in de omgevingsvergunning. Zijn de bouwactiviteiten afgerond, dan moet u dit melden aan de gemeente. Na melding mag u het bouwwerk in gebruik nemen als u overeenkomstig de omgevingsvergunning heeft gebouwd.

Gang van zaken

U meldt schriftelijk aan de gemeente dat het bouwwerk overeenkomstig de vergunning is gebouwd en neemt het bouwwerk in gebruik.

De gemeente Leiderdorp stuurt daartoe bij het verstrekken van de vergunning kaarten mee, die u kunt invullen en versturen.

Meenemen

De gemeente kent uw bouwplan omdat hiervoor vergunning is verleend. Alle informatie is dus al beschikbaar.

Kosten

€ 83,40

Digitale formulieren