Bouwstoffen, melding

Product informatie

Samenvatting

Bij (ver)bouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouwmaterialen (zoals schone grond) en afvoer van bouwafval. U kunt het sloopmateriaal ook hergebruiken. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwstoffen men landelijk moet melden. Dit geldt alleen voor bedrijven.

Voorwaarden

  1. U moet de herkomst van bouwmaterialen via het landelijke meldsysteem op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aanmelden. Hierbij gaat het om de kwaliteit van deze materialen. Zo kan grond gebruikt worden als bouwstof, maar deze dient dan niet te vervuild te zijn.
  2. U moet de afvoer van bouwstoffen melden via het landelijke meldsysteem.

Gang van zaken

In sommige gevallen moet u als gebruiker van een bouwstof de toepassing ervan melden bij het landelijke meldsysteem. Dit geldt niet voor nieuwe bouwstoffen, maar bij hergebruik. Particulieren hoeven niet te melden. Informeer bij de gemeente of u de toepassing moet melden.

Meenemen

Verklaring over:

  1. Aard van de gebruikte bouwstoffen.
  2. Omvang van de gebruikte bouwstoffen.
  3. Gegevens over de kwaliteit van de bouwstoffen.