Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Product informatie

Samenvatting

Als u interesse heeft om inzage te krijgen in de ingediende bouwplannen, dan kunt u deze bij de gemeente inzien. Volgens de Woningwet dienen alle bouwaanvragen door de gemeente te worden gepubliceerd.

Voorwaarden

Indien u als belanghebbende het niet eens bent met de te verlenen vergunning, kunt u na inzage in de bouwplannen uw zienswijzen wellicht beter onderbouwen.

Gang van zaken

U kunt zich bij de gemeente melden.

Kosten

0,25 euro per pagina A/4

Achtergrond

Om een omgevingsvergunning te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Tevens zal de gemeente een schets van de bouw of verbouw, alsmede een situatieschets vragen. Al deze gegevens komen ter inzage in het gemeentehuis te liggen.