Bouw en verbouw, toezicht

Product informatie

Samenvatting

Indien u vermoedt dat een (ver)bouw(ing) niet volgens de regels verloopt, kunt u uw vermoedens melden bij de gemeente. Een (ver)bouw(ing) verloopt mogelijk niet volgens de regels als zonder vergunning, niet conform bouwtechnische voorschriften, bouwafval wordt niet opgeruimd of werkzaamheden vinden plaats op extreme tijden.

Voorwaarden

Taken bouwtoezicht

Het takenpakket van bouwtoezicht bestaat onder meer uit:

  1. Toetsing bouwwerken aan bouwtechnische regelgeving (het Bouwbesluit).
  2. Controle op veiligheid en of gebouwd is/wordt overeenkomstig de verleende vergunning.
  3. Toetsing bestaande bouw.

Bevoegdheden bouwtoezicht

De ambtenaren van bouwtoezicht hebben ten behoeve van de controle of handhaving de volgende bevoegdheden

  1. Het betreden van plaatsen: dit zijn gebouwen en terreinen. Voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner geldt een aparte procedure.
  2. Vorderen van inlichtingen.
  3. Vorderen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden, inclusief het maken van kopie├źn van deze gegevens met uitzondering van gegevens van persoonlijke aard.
  4. Het onderzoeken van zaken (monsterneming, het openen van verpakkingen en zonodig meenemen van zaken).

Gang van zaken

U kunt gedurende de openingstijden van het gemeentehuis de medewerkers Bouw- en Woningtoezicht bezoeken of bellen of via mail uw klacht of melding doorgeven.

Wilt u informatie over de constructie van een bouwwerk, maakt u dan een telefonische afspraak. Dat maakt het mogelijk om de (meestal in het archief opgeslagen) gegevens op te zoeken voordat u langskomt.

Kosten

€ 18,25 per kwartier bij zoeken in archief

€ 0,25 per kopie A-4

Digitale formulieren