Bouw- en grondverklaring, aanvraag

Product informatie

Samenvatting

Vraagt u een hypotheek aan? Soms stellen financieringsmaatschappijen en banken bij de verstrekking van een hypotheek de eis dat bepaalde gegevens van de gemeente schriftelijk worden aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over de aanwezigheid van een (gesaneerde) olietank, eventuele bodemverontreiniging en bestemmingsplanbepalingen.

Voorwaarden

  • De kwaliteit van de bodem moet voldoen aan het besluit Bodemkwaliteit.
  • Let wel: het betreft hier geen schone grondverklaring.

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente een aanvraagformulier krijgen dat u ingevuld bij de gemeente kunt inleveren.

Meenemen

  1. Bouwvergunning of omgevingsvergunning (indien van toepassing).
  2. Hypotheekaanvraag.
  3. Woonvergunning (indien van toepassing).

Kosten

9,95 euro