Bijstand, voorschot uitkering

Product informatie

Samenvatting

Als u een uitkering heeft aangevraagd en u kunt aantonen dat u nu geen middelen van bestaan meer heeft, kunt u de gemeente om een voorschot op uw uitkering vragen.

Voorwaarden

Voorschot voor directe aankopen

U kunt een voorschot krijgen indien u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd maar niet genoeg geld heeft om te kunnen wachten totdat de uitkering op uw rekening is overgemaakt.

Betaling als gevolg van administratieve fouten

U kunt een directe betaling per kas krijgen als een administratieve fout ertoe leidt dat uw uitkering niet op tijd is overgemaakt.

Gang van zaken

Indien u bij de aanvraag van een bijstandsuitkering onvoldoende geld heeft om de komende dagen in uw onderhoud te voorzien dan dient u dit te melden aan de medewerker die uw aanvraag heeft afgehandeld.

Meenemen

  1. Recent bankafschrift.
  2. Bewijs van schulden (voor zover van toepassing).

Verwijzingen

Digitale formulieren