Bijstand voor zelfstandigen, uitkering

Product informatie

Samenvatting

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (Ioaz) is voor:

  • ondersteuning voor ondernemers met (financiele) problemen

  • ondersteuning voor mensen met een uitkering, die een eigen bedrijf willen starten

  • ondersteuning voor oudere ondernemers (55 jaar of ouder)

  • ondersteuning voor ondernemers met schulden

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder

  • U woont in Leiderdorp

Gang van zaken

Aanvragen

De uitvoering van de bijstandsregelingen voor ondernemers wordt uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam.

U kunt op 3 manieren een afspraak maken voor een gesprek:

  1. Online: U reserveert zelf uw afspraak. U meldt zich online aan voor het individuele gesprek

  2. Bel 010-498 47 77 vraag naar Regionaal Bureau Zelfstandigen. U kunt iedere dag tijdens kantooruren bellen

  3. Via e-mail: U meldt zich aan door het contactformulier in te vullen. RBZ nodigt u zo snel mogelijk uit voor een gesprek

Voor meer informatie gaat u naar de website van de gemeente Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen: www.rotterdam.nl/rbz.

Meenemen

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand vraagt RBZ aan u gegevens mee te nemen.

Digitale formulieren