Bijstand, vakantiemelding

Product informatie

Samenvatting

Als u een bijstandsuitkering hebt, mag u per jaar 4 weken naar het buitenland met behoud van uitkering. Bent u 65 jaar of ouder en ontvangt u een aanvullende bijstandsuitkering? Dan mag u maximaal 13 weken naar het buitenland met behoud van uitkering.

Voorwaarden

  • Bent u jonger dan 65 jaar? Dan mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

  • Bent u 65 jaar of ouder? Dan mag u maximaal 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven.

  • Voor ieder verblijf in het buitenland moet u toestemming vragen aan uw contactpersoon. Dat kunt u doen met een digitaal formulier.

  • Ieder verblijf in het buitenland telt mee. De reden waarvoor u in het buitenland verblijft maakt niet uit (vakantie, familiebezoek, huwelijksfeest).

  • Blijft u langer in het buitenland dan het aantal weken dat u weg mag zijn? Dan eindigt het recht op bijstand vanaf het moment dat u langer weg bent dan toegestaan. Bovendien kunnen we een eventuele nieuwe uitkering verlagen.

  • Uw recht op verblijf in het buitenland kunt u verspreid over het jaar opnemen, maar vakantiedagen die u aan het eind van het jaar over hebt, kunt u niet meenemen naar volgend jaar. U kunt dus geen vakantiedagen opsparen.

  • U mag de periodes waarop u recht heeft van twee opeenvolgende jaren niet aaneengesloten opnemen.

  • Uw verblijf in het buitenland mag een sollicitatieprocedure, re-integratietraject, opleiding of stage niet in de weg staan.

  • Op grond van de Participatiewet bent u verplicht om zelf uw vertrek- en terugkomstdata te melden.

Gang van zaken

Toestemming voor verblijf in het buitenland kunt u digitaal aanvragen. Heeft u met uw partner een bijstandsuitkering en gaat u beiden naar het buitenland? Dan moeten uw partner en u er allebei toestemming voor vragen.

Bent u tussen 18 en 27 jaar? Dan is het niet voldoende om digitaal toestemming voor vakantie te vragen. U moet daarnaast toestemming vragen aan uw contactpersoon.

Verwijzingen

Digitale formulieren