Bijstand, uitkering

Product informatie

Samenvatting

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen, met en zonder beperking, werk te laten vinden.

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wsw en een groot deel van de Wajong.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering via de Participatiewet, gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

  • U verblijft rechtmatig in Nederland.

  • U woont in Leiden of Leiderdorp.

  • U bent minimaal 18 jaar oud.

  • U heeft onvoldoende inkomen of eigen vermogen om van te leven en u kunt geen beroep doen op een andere uitkering.

  • U bent niet gedetineerd.

Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Als u ouder bent dan 27 jaar en een bijstandsuitkering wilt aanvragen, krijgt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst Op weg naar werk. Het bijwonen van deze bijeenkomst is verplicht. Als u niet naar de bijeenkomst komt en u geeft niet door waarom u niet kunt komen, gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

  • Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt er eerst een zoekperiode van 4 weken voordat we de uitkeringsaanvraag in behandeling nemen. Meer informatie over deze zoekperiode krijgt u in een Jongeren Informatie Bijeenkomst. Voor deze bijeenkomst krijgt u een uitnodiging als u na het indienen van de aanvraag binnen 2 werkdagen telefonisch contact opneemt.

Gang van zaken

Aanvragen

Heeft u tijdelijk geen inkomsten? Dan kunt u via werk.nl een digitaal verzoek voor een bijstandsuitkering indienen. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig.

Telefonische bevestiging

Heeft u het digitale verzoek ingevuld en verstuurd? Bel dan binnen twee werkdagen tussen 9 en 11 uur naar Werk en Inkomen via telefoonnummer 14 071 (keuze 2). Daarmee bevestigt u uw verzoek en krijgt u een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst Op weg naar werk. Het bijwonen van deze bijeenkomst is verplicht. Als u niet belt en/of als u niet naar de bijeenkomst komt, gaan wij ervan uit dat u geen gebruik wilt maken van onze dienstverlening.

Informatiebijeenkomst en workshops

Een uitkering is altijd tijdelijk. U moet er dus zelf alles aan doen om werk te vinden.

In de informatiebijeenkomst vertellen wij wat we van u verwachten als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Enkele dagen nadat u bij de informatiebijeenkomst bent geweest, volgt u een workshop. Daarin krijgt u tips waarmee u vervolgens ongeveer 5 weken zelf aan de slag gaat om werk te vinden. Ondertussen nemen wij uw bijstandsaanvraag in behandeling.

Alleen in bijzondere situaties kunnen we met u afspreken dat u niet deelneemt aan de bijeenkomst en/of aan de workshop. Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke of psychische beperking heeft die deelname verhindert. Neemt u in dat geval contact met ons op via uw behandelaar of begeleider of via het sociaal wijkteam in uw buurt.

Jongeren tot 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen? Ook dat doe je via werk.nl. Na het doen van de digitale aanvraag, neem je binnen 2 werkdagen telefonisch contact op en krijg je een uitnodiging voor de Jongeren Informatie Bijeenkomst.

Meenemen

Meenemen

Als u een digitaal verzoek voor een bijstandsuitkering doet, krijgt u automatisch een bericht waarin staat welke gegevens u moet inleveren. Als u deze gegevens binnen de afgesproken termijn inlevert, kunnen wij uw bijstandsaanvraag tijdig afhandelen.

Het kan zijn dat wij meer gegevens van u nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Dat laten we u dan zo snel mogelijk weten.

Achtergrond

Sociaal minimum

Het sociale minimum of de bijstandsnorm wordt een aantal keren per jaar vastgesteld aan de hand van de prijzen van goederen en diensten. De bijstandsuitkering kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u probeert zo snel mogelijk weer zelf voldoende inkomen te verwerven. Dit wordt ook wel de arbeidsvoorwaarde genoemd.

Voorlopig besluit

Soms kan uw vermogen nog niet worden vastgesteld. Bij echtscheidingszaken bijvoorbeeld, wanneer de inboedel nog niet is verdeeld. Dan kunt u wel alvast bijstand krijgen. Na het vaststellen van het vermogen wordt gekeken of u de bijstand moet terugbetalen. Krijgt u op korte termijn vermogen, maar heeft u nu bijstand nodig, dan kunt u bijstand krijgen in de vorm van een lening.

Tips

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Leiden.

Raakt u als zelfstandige zonder personeel (zzp'er) in de bijstand en blijft u (deels) betaald werk verrichten? Een deel van uw inkomsten wordt dan niet verrekend met de bijstandsuitkering. Voorheen gold dit voor een aaneengesloten periode van een half jaar. Deze 6 maanden mogen nu worden verdeeld over een langere periode.

Landelijke wetten