Bijstand, inkomstenbriefje

Product informatie

Samenvatting

Uw recht op een bijstandsuitkering wordt periodiek vastgesteld. Om dit te kunnen vaststellen, heeft de gemeente elke maand een aantal gegevens van u nodig om dit recht te kunnen toetsen. Deze gegevens dient u in te vullen op een rechtmatigheidsonderzoeksformulier.

Voorwaarden

  1. Als u een uitkering heeft (aangevraagd), ontvangt u periodiek een formulier van de gemeente.
  2. Op het formulier meldt u alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand, de hoogte of de duur van de bijstand, of op het bedrag van de bijstand dat aan u wordt betaald. Dit betreft feiten en omstandigheden waarvan mag worden verwacht dat u weet dat ze gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van uw uitkering.

Gang van zaken

  1. U levert uw formulier in op de aangegeven datum.
  2. Als u uw formulier niet of niet tijdig inlevert kan het recht op bijstand niet worden vastgesteld en zal uw uitkering niet worden uitbetaald. Tevens loopt u het risico dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd.
  3. Als, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw formulier, wordt besloten om te korten dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het kortingsbesluit.

Achtergrond

Het rechtmatigheidsonderzoeksformulier staat ook wel bekend als rofje. Op dit formulier staan vragen die van invloed kunnen zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering. Er staan vragen op over eventuele ontvangen inkomsten of wijzigingen in uw woonsituatie.

Tips

Het is van belang dat u dit formulier volledig invult en ondertekent. De verwerking van de formulieren gebeurt veelal via een geautomatiseerd systeem dat onvolledig ingevulde formulieren niet accepteert. Dit kan consequenties hebben voor de betaling van uw uitkering. Als u vragen heeft over het formulier of u weet niet precies hoe u moet antwoorden op een vraag kunt u contact opnemen met de gemeente. Daar kan men u vertellen wat u het beste kunt doen.

Verwijzingen

Digitale formulieren