Bijstand, individuele inkomenstoeslag

Product informatie

Samenvatting

Heeft u al lange tijd een inkomen op bijstandsniveau? En komt er geen verbetering in uw situatie? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Deze toeslag is een aanvulling op uw inkomen. U heeft hier 1 keer per 12 maanden recht op.

Voorwaarden

 • U woont in Leiden of Leiderdorp.

 • U bent 21 jaar of ouder, maar heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

 • U heeft een langdurig laag inkomen. Woont u in Leiden? Dan heeft u 3 jaar een inkomen van maximaal 100% van de geldende bijstandsnorm om individuele inkomenstoeslag aan te kunnen vragen. Woont u in Leiderdorp? Dan geldt een periode van 5 jaar.

 • U kreeg in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag.

 • U kunt laten zien dat u in de afgelopen 12 maanden heeft geprobeerd om uw inkomen te verbeteren.

Wanneer niet?

U krijgt geen individuele inkomenstoeslag als u in de periode van 36 maanden (Leiden) of 60 maanden (Leiderdorp) voor de aanvraag:

Gang van zaken

De gemeente Leiden is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Leiderdorp. Wilt u hulp aanvragen? Voor Leiderdorp kan dat op de website van de Gemeente Leiden.

Per post

Wilt of kunt u dit niet online regelen? Stuur dan onderstaande documenten per post.

 • Ingevuld Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs.

 • Kopieën van afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 2 maanden. De gegevens op de afschriften moeten leesbaar zijn.

 • Kopieën van sollicitatiebrieven of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u er alles aan heeft gedaan om uw inkomen te verbeteren.

 • Een kopie van het laatste overzicht van salaris, uitkering, pensioen of overige inkomsten.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan zijn deze bewijsstukken ook van uw partner nodig.

Wilt of kunt u dit ook niet per post regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Bel 14071. Neem voor uw afspraak ook de bovenstaande documenten mee.

Tips

Bent u tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd? Dan gelden de volgende bedragen:

 • alleenstaande: €400

 • alleenstaande ouder: €500

 • gehuwden: €550

Lees meer over de individuele inkomenstoeslag op Rijksoverheid.nl.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de individuele inkomenstoeslag krijgt