Bijstand, individuele bijzondere bijstand

Product informatie

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen en moet u onverwacht door bijzondere omstandigheden extra kosten maken? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.

Voorwaarden

De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel.

 • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.

 • U kunt niet ergens anders terecht voor een vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld bij de (zorg-)verzekeraar.

Gang van zaken

Aanvragen

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen

U kunt via het aanvraagformulier een aanvraag doen voor verschillende kosten:

 • Kosten budgethulp of financiële dienstverlening

 • Kosten rechtshulp

 • Noodzakelijke kosten voor kinderopvang

 • Eigen bijdrage scootermobiel

 • Leges gehandicaptenparkeerkaart

 • Maaltijdvoorziening 65+

 • Babypakket

 • Reiskosten (als deze vanwege een bijzondere reden noodzakelijk zijn)

 • Verhuiskosten bij een noodzakelijke verhuizing

 • Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing

 • Woonkosten (bij hoge woonlasten in verhouding tot inkomen)

 • Huishoudelijk apparatuur

 • Overbruggingsuitkering

Individuele inkomenstoeslag

Als u al langere tijd een laag inkomen hebt (ten minste 3 jaar als u in Leiden woont en ten minste 5 jaar als u in Leiderdorp woont) en u hebt geen zicht op verbetering daarvan, dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

U moet wel kunnen aantonen dat u zich heeft ingespannen om door het zoeken van werk heeft geprobeerd uw situatie te verbeteren.

Om deze toeslag aan te vragen, gebruikt u het formulier individuele inkomenstoeslag.

Alleen voor studerenden met een arbeidsbeperking: individuele studietoeslag

Een speciale tegemoetkoming via de bijzondere bijstand is de individuele studietoeslag voor arbeidsbeperkte studenten. Deze toeslag kan alléén door studerenden aangevraagd worden die vanwege een arbeidsbeperking niet het minimumloon kunnen verdienen.

Dit is bovendien de enige vorm van bijzondere bijstand die studerenden kunnen aanvragen.

Tips

Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor individuele bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de gemeente. Dan krijgt u te horen wat in uw geval mogelijk is.

Moment van aanvragen

Vraag individuele bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.

Landelijke wetten