Bijstand, heronderzoek

Product informatie

Samenvatting

Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met heronderzoeken. Heronderzoeken zijn periodieke onderzoeken om te kunnen beoordelen of u het recht op een uitkering behoudt.

Voorwaarden

De perioden tussen de heronderzoeken variƫren van eens per 3 maanden tot eens per 18 maanden. De frequentie van de heronderzoeken is afgestemd op de mogelijkheden voor uitstroming naar de arbeidsmarkt.

Gang van zaken

De heronderzoeken kunnen op 2 manieren worden uitgevoerd:

Administratief heronderzoek

 1. U ontvangt een heronderzoeksformulier.
 2. U vult de gegevens in en zorgt voor de gevraagde aanvullende informatie en stuurt het terug.
 3. Vervolgens wordt het heronderzoek door de bijstandsconsulent administratief afgerond.

Mondeling heronderzoek

 1. U ontvangt een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek.
 2. De afspraak kan plaatsvinden bij de sociale dienst van de gemeente, het UWV Werkbedrijf of bij u thuis, dit staat vermeld in de uitnodiging.
 3. U dient voorafgaande aan het gesprek de formulieren in te vullen en te ondertekenen.
 4. Tijdens het gesprek komen alle relevante zaken voor de uitkering aan de orde.

Procedure tot aan besluitvorming

Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen

 1. Behoort u nog tot de doelgroep rechthebbenden?
 2. Zijn er voorliggende voorzieningen zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 3. Kunt u bij een andere instantie terecht, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV)?
 4. Is er werk voor u te vinden?
 5. Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden opgetreden waardoor de hoogte van uw uitkering moet worden aangepast?
 6. Zijn er andere veranderingen opgetreden die van belang zijn voor uw recht op uitkering?
 7. Hoe kunt u zo spoedig mogelijk weer in uw eigen inkomen voorzien?

Besluitvorming

 1. Nadat er een heronderzoek is verricht, wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de uitslag van het heronderzoek. In deze brief staan afspraken over hoe u zo spoedig mogelijk weer zelf in uw eigen inkomen kunt voorzien. Een uitstroomcontract kan als bijlage bijgevoegd zijn. Het naleven van dit contract wordt bij het volgende heronderzoek gecontroleerd.
 2. Indien u het niet eens bent met de uitslag kunt u hiertegen bezwaar maken.

Meenemen

Arbeidsgericht heronderzoek (administratief)

 1. Inschrijvingsbewijs van het UWVWerkbedrijf.
 2. Volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier.
 3. Sollicitaties in de periode vanaf het vorige heronderzoek.
 4. Recente scholingsresultaten.

Volledig heronderzoek (inclusief mondeling overleg)

 1. Inschrijvingsbewijs van het UWVWerkbedrijf.
 2. Volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier.
 3. Sollicitaties in de periode vanaf het vorige heronderzoek.
 4. Recente scholingsresultaten.
 5. Bewijzen van huurbetaling.
 6. Recente echtscheidingspapieren, voor zover nog niet bekend bij het UWVWerkbedrijf.
 7. Bewijzen omtrent de hoogte van de huur.
 8. Bewijzen omtrent uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 9. Bewijzen omtrent schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 10. Bankafschriften van de laatste 3 maanden. De eerste en het laatste bankafschrift over deze periode dienen gekopieerd te worden voor uw dossier.

Achtergrond

Wanneer u een uitkering ontvangt, bekijkt de gemeente regelmatig -d.m.v. heronderzoek- of u nog recht heeft op de uitkering. De lengte van de periodes tussen de heronderzoeken is door de gemeente vastgesteld. Als uitkeringsgerechtigde bent u verplicht mee te werken aan de uitvoering van een heronderzoek. Er zijn 2 vormen van heronderzoeken.

 1. Rechtmatigheidsonderzoeken: om te beoordelen of u het recht op een uitkering behoudt.
 2. Doelmatigheidsheronderzoeken: om uw vooruitgang met betrekking tot het vinden van werk te kunnen volgen.

Verwijzingen

Digitale formulieren