Bijen houden

Product informatie

Samenvatting

U wilt bijen gaan houden als hobby of als beroepsuitoefening. Bijen zijn beschermde dieren en kunnen overlast bezorgen in uw omgeving. Vandaar dat u een ontheffing bij de gemeente moet aanvragen.

Voorwaarden

  1. Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van 30 meter van de openbare weg.
  2. Het verbod geldt niet indien voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen (door middel van een afscheiding van 2 meter) en indien de omliggende gebouwen eigendom zijn van de bijenhouder.
  3. Toekenning van de ontheffing is verder afhankelijk van de omstandigheden en redenen van het verzoek.

Gang van zaken

U kunt een schriftelijk verzoek bij de gemeente indienen.

Meenemen

  1. Situatieschets met plattegrond.
  2. Omvang van het aantal bijen(korven).

Kosten

87,08 euro per jaar

Digitale formulieren