Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Product informatie

Samenvatting

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent.

Voorwaarden

Er zijn 2 versies van een bewijs van in leven zijn:

  • voor gebruik in Nederland

  • voor gebruik in het buitenland (attestatie de vita)

Voor het buitenland heeft u de 'attestatie de vita' nodig. Die is in meerdere talen opgesteld en wordt afgegeven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de balie

Gang van zaken

U kunt een bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland) online bestellen klik hier

U kunt een bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland) t.b.v. een pensioenorganisatie online bestellen klik hier.

Heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn nodig (attestatie de vita)? Maak dan hier een afspraak

Meenemen

  • een bewijs van in leven zijn, wordt aan uzelf afgegeven.
  • voor de aanvraag moet u een geldig legitimatiebewijs van uzelf overleggen.
  • indien van toepassing: een bewijs dat u het bewijs nodig heeft i.v.m. pensioen.

Kosten

Bewijs van in leven zijn

€ 8,10

Attestatie de Vita (internationaal)

€ 14,00

Beide verklaringen zijn gratis als u deze nodig heeft voor een pensioenfonds. U moet dan de brief van het pensioenfonds meenemen.

Achtergrond

Een bewijs van in leven zijn bevat tenminste de volgende gegevens:

  1. Uw naam.
  2. Uw adres.
  3. Een verklaring van de burgemeester dat u op het moment van afgifte in leven bent.