Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Product informatie

Samenvatting

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een bewijs van in leven zijn af te geven. Dit is een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent.

Voorwaarden

Het bewijs van in leven zijn is alleen in Nederland geldig. Heeft u het nodig voor een buitenlands pensioenfonds, dan kunt u een 'attestatie de vita' aanvragen.

Gang van zaken

U kunt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Het document is klaar terwijl u wacht.

Meenemen

  • een bewijs van in leven zijn, wordt aan uzelf afgegeven.
  • voor de aanvraag moet u een geldig legitimatiebewijs van uzelf overleggen.
  • indien van toepassing: een bewijs dat u het bewijs nodig heeft i.v.m. pensioen.

Kosten

Alleen voor de uitvoering van de Nederlandse Pensioenwetgeving is de afgifte gratis.

Wel dient dan een schriftelijk bewijs daarvan te worden overgelegd.

Voor inning van gelden op grond van een afgesloten (levens)verzekering bedragen de kosten van een bewijs van in leven zijn € 7,70.

Achtergrond

Een bewijs van in leven zijn bevat tenminste de volgende gegevens:

  1. Uw naam.
  2. Uw adres.
  3. Een verklaring van de burgemeester dat u op het moment van afgifte in leven bent.