Bevolkingsadministratie (BRP), wijziging

Product informatie

Samenvatting

Wilt u uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister aanpassen? Dat is mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. In andere gevallen zoals in- of uitschrijving, naamsverandering en dergelijke worden de persoonsgegevens in de BRP automatisch gewijzigd.

Voorwaarden

Wijziging op basis van adoptie

Op schriftelijk verzoek van de adoptieouders van een kind jonger dan 16 jaar of een geadopteerd kind van 16 jaar of ouder kunnen gegevens van voor de adoptie worden verwijderd.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden betreffen:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over de moeder of de vader
  3. over de bij de adoptie verloren nationaliteit
  4. over de gemeente van inschrijving en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wijziging als gevolg van geslachtswijziging
Daarnaast kan het gemeentebestuur op schriftelijk verzoek van de betrokkene de gegevens verwijderen of veranderen als gevolg van een geslachtwijziging. Hiervoor hoeft geen feitelijke 'ombouw' van het lichaam te hebben plaats gevonden. De overtuiging van de transgender is al voldoende.

De gegevens die gewijzigd of verwijderd kunnen worden zijn:

  1. gegevens over de naam
  2. gegevens over het geslacht
  3. gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de eerdere echtgenoot, de geregistreerde partner of de eerdere geregistreerde partner

Gang van zaken

Als u de historische gegevens over een adoptie of geslachtswijziging wilt laten verwijderen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

Meenemen

  1. Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als legitimatiebewijs.
  2. Bewijs van de juiste gegevens.

Kosten

Uittreksel uit de BRP kost € 7,85.

Landelijke wetten

Digitale formulieren