Bevolkingsadministratie (BRP), verzoek geheimhouding registratie

Product informatie

Samenvatting

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u verzoeken om geheimhouding van de gegevens uit het onderdeel persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP, voorheen: GBA).

Voorwaarden

Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw gegevens op te vragen bij de gemeente. Wel zijn er instanties die voor specifieke doeleinden uw gegevens kunnen krijgen.

Gang van zaken

  1. Wilt u geheimhouding, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  2. De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen en kan geen aanvullende eisen stellen. Zo kan de gemeente een dergelijk verzoek niet slechts voor een bepaalde tijd laten gelden, kunnen geen kosten geheven worden en kan de gemeente niet om een motivatie verzoeken.

Meenemen

U kunt uw verzoek persoonlijk of schriftelijk indienen bij uw gemeente. Het enige dat u moet laten zien of meesturen, is een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs.

Tips

Bent u verhuisd? Het is aan te raden ook bij de laatste woongemeente om geheimhouding van de verwijsgegevens te vragen. Deze zijn daar namelijk op te vragen.

Landelijke wetten

Digitale formulieren